Wirtualne zwiedzanie szkoły

patron szkoły

Generał Władysław Sikorski urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym koło Mielca (dzisiejsze województwo Małopolskie).  Jego ojcem był Tomasz Sikorski, wiejski organista z Nieborowa pod Hyżnem umarł w roku 1884. Matka Władysława Emila Sikorska (z domu Jędrzejowiczów) urodziła czwórkę dzieci, Władysław był trzeci. Ukończył on seminarium dla nauczycieli w Rzeszowie (dopomógł mu w tym dyrektor szkoły Zuboczewski).

Po zdaniu matury w szkole średniej we Lwowie (miał 21 lat) dostał się na Politechnikę Lwowską (wydział Budownictwa Wodnego). W 1907 roku Sikorski ukończył Politechnikę, a w rok później zdobył dyplom inżyniera (dzisiaj magister inżynier). Należał do zespołu inicjującego powstanie ZWC (Związek Walki Czynnej). 1912 roku Sikorski wystąpił z inicjatywą założenia Polskiej Federacji Strzeleckiej.

Od 1914 roku kierował Departamentem Wojskowym. 1922-1924 pełnił funkcję premiera i ministera spraw wewnętrznych. W 1923 roku jako minister spraw zagranicznych Sikorski starał się o sojusz między Polską a Francją (15 lutego apelował o poparcie do prezydenta Raymonda Poincarego. Starał się też o zatwierdzenie przez mocarstwa zachodnie granicy z Rosją oraz z Litwą. W latach 1924 1925 został ministrem spraw wojskowych. Od roku 1926 do roku 1928 był dowódcą okręgu Korpusu Lwowskiego, a później pełnił funkcję. W roku 1936 był współzałożycielem ,,frontu Morges, a w październiku 1937 roku z jego inicjatywy utworzono ,,Stronnictwo Pracy z połączenia Narodowej Partii Robotniczej, Chrześcijańskiej Demokracji i Związku Hallerczyków.

1939-1943 był premierem Rządu Rzeczpospolitej na Uchodźctwie oraz Naczelnym Wodzem. 28 września 1939 został mianowany dowódcą polskich Sił Zbrojnych we Francji, a 13 listopada zorganizował Związek Walki Zbrojnej. 12 lipca 1940 roku zwolniono go z funkcji premiera rządu na Emigracji. Został mianowany generałem broni na najstarszym uniwersytecie w Szkocji 24 grudnia tego samego roku. 24 marca 1941 roku udał się w podróż do USA i Kanady. W roku 1942 oraz 1943 odbył też kilka podróży na Bliski Wschód do ZSRR. 4 lipca 1943 zgin ął wraz z córką Zofią Leśniowską na pokładzie amerykańskiego samolotu bombowego "Liberator" (wyzwoliciel) o numerze AL 523. Istnieje podejrzenie, że gen Władysław Sikorski został zamordowany.

 

Kącik Pamięci Patrona Szkoły:

. Patron Szkoły - Wirtualne Zwiedzanie Szkoły

dolpatrondolpatrondolpatron